Prothese

Nieuwe prothese

 

In grote lijnen ziet een behandelplan voor een nieuw kunstgebit er als volgt uit:

Afspraak 1. Intakegesprek/ 1e afdruk.
Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. Uw huidige prothese en uw mondholte worden nagekeken. Als er nog voldoende tijd over is, worden meteen de afdrukken van uw beide kaken gemaakt (happen).

Afspraak 2. Definitieve afdrukken.
Met behulp van speciaal voor u gemaakt lepels worden de definitieve afdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Waarmee gelijk de randlengte en de pasvorm van de prothesen worden vastgelegd.

Afspraak 3. Beetbepaling
Bepaald wordt hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond is voor het kunstgebit. Ook worden de kleur en vorm van de tanden en kiezen uitgezocht. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Indien u beschikt over foto’s van vroeger is het verstandig deze mee te nemen.

Afspraak 4. Proefprothese.
Bekeken wordt of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar komen. De tanden en kiezen staan op een wasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese nog niet optimaal zal zijn..

Afspraak 5. Plaatsen van de prothese.
De prothese wordt in de mond geplaatst en op esthetiek, pijnplaatsen en spraak gecontroleerd. U kunt nu zelf met de prothese gaan functioneren. Het gewenningsproces kan enkele weken duren. Direct kan er een afspraak voor nacontrole gemaakt worden. Voor pijnklachten kunt u contact opnemen met uw tandprotheticus.

Afspraak 6. Nacontrole.
Uw tandprotheticus controleert de pasvorm en functie van het kunstgebit en zal waarnodig enkele correcties uitvoeren.